top of page

Våra kunder

Här listar vi några av våra trogna kunder, och lite om vad de tycker om Epilog. Våra kunder är våra främsta partners och förespråkare, och vi har lyckats få de som verkligen förstår nyttan med våra anpassade system.

Det är alltid en fröjd att hälsa på och se hur systemen används i den dagliga driften. Har man en gång börjat med Epilog, så slutar man inte, man utökar. Det är vår generella erfarenhet.

 

Det gör oss som leverantör mycket stolta.

Moelven Notnäs Ransby AB

Mätstation

Såg

Justerverk

"Ändrar man något i planeringen slår det igenom i samtliga enheter (från timmerhantering till truck). Alla är alltid uppdaterade."

-Per Bengtsson, Produktionschef Moelven Notnäs

Peter Broberg och Per Bengtsson var bland de allra första att förstå poängen med stopptidsuppföljning anpassad helt för sågverk. De ville inte vänta på att koncernen skulle ta beslut om något system år framöver, utan körde igång så snart de fick upp ögonen för Epilog. 

Sedan dess, år 2012 är det en framgångssaga får man nog säga. Man sköter all sin planering av såg, tork och justerverk i Epilogs system, och åtnjuter dels översikten det ger men även möjligheterna att exportera driftdata in i andra system för att få en så bra överblick som möjligt. 

Man registrerar stopp på mätstationer, såg och justerverk på sina båda produktionsplatser Notnäs och Ransby. 

Wallnäs Timber AB

Första kund och de med flest installationer är Wallnäs Timber mitt i Småland. 

Här har man gått från att bara mäta stopptid på sågen, till att även och koll på banden i alla såggrupper och därefter hantera ordrar och stopp på alla sina enheter. 

Man ligger dessutom i framkant vad gäller digitalisering och integration mellan system, då Epilog och Datapolarnas system kommunicerar flitigt med varandra för att förenkla planering och annat.

Mätstationen
Sågen
Justerverket
Hyvel 1
Hyvel 2
Fingerskarven

"Det är så himla smidigt att kunna följa upp all data och information som vi får in."

Johny Johansson -WALLNÄS TIMBER

Ringalm AS

Erik och hans team på Ringalm AS, eller mer specifikt på enheten Ringalm Romerike i Hauerseter är den den största kunden som använder Epilog i Norge. 

De har sedan några år full koll på sin såg och hyvel i Hauerseter och sedan ett tag även sågen i Naeroset. 

Förman Geir-Ove leder dagliga pulsmöten där man går igenom tidigare dagars stopp och går till botten med orsakerna. Planering av sågning sker även den i Epilogs system.

Man vittnar om stora produktivitetsökningar sedan system införts. Allt till en mycket billigare peng än nya dyra maskiner.

Målet är att koppla upp samtliga enheter i koncernen.

Såg

Hyvel

Såg 2

Vida Hestra

Vidasågen i Hestra var tidigt ute med Epilog. Robert Carlberg och hans medarbetare tar daglig hjälp av det faktum att Epilog är 100% framtaget för sågverksbranschen. Det innebär till exempel att man enkelt hanterar alla ordrar i Epilog så att alla kan följa med i vad som kommer härnäst, planerare, operatörer, truckförare.

Artikelfloran är anpassad efter sågens eller hyvelns behov när det kommer till stockklasser eller dimensioner. Man får en direkt uppskattning om förväntad ordertid när man anger artikel och antal, allt baserat på tidigare körningar.

Måltal skapas automatiskt jämfört med vad man presterat tidigare. Grönt om man ligger före, rött om det inte gått riktigt lika bra. 

Man har med tiden anslutit allt fler maskiner och har nu koll på det mesta i Epilog, mycket tack vare elektrikern Christian som har dyngkoll på alla signaler och system. 

"Vi får svart på vitt var det krånglar."

JENNY ANDERSSON - VIDA HESTRA

bottom of page