top of page

Epilog blir navet i det digitala sågverket

-Fast på ett enkelt sätt

Låt oss berätta mer!

Vårt mål ->

Vi vill göra det enkelt att skapa sig insikter i produktionen. 

I dagens sågverk genereras det mängder med data. Har man tur så kan maskinen som skapar den visa upp den på ett ok sätt så att man kan ta till sig den som information. Men ofta är detta en ensam ö av data.

Vi vill dock att slutmålet ska vara insikt. Insikt skapas först när information sätts i sitt sammanhang, exempelvis genom att man gör jämförelser mellan olika torkprogram och utfallet i fukt eller torkskador. Detta i en och samma vy. 

Läs mer nedan om några av de möjligheter till att samla in data som finns, och tänk dig sedan detta samlat på ett ställe. 

Vad är just du nyfiken på?


 

Några av våra tjänster

Stopptidsuppföljning

Följ upp och analysera trenderna kring vad som stör din produktion. Det är alltid första steget i en effektiviseringsprocess. 

Epilog gör det enkelt att hitta problemområdena, gärna kopplat till exempelvis dimension. En process har andra utmaningar när man hanterar grova dimensioner jämfört med klena. Vet du hur det ser ut hos er?

Våra system är helt anpassade efter er produktflora och processer.

Orderhantering

Lägg upp artikelregister och hantera ordrar direkt online i systemet. Låt alla i produktionen följa och se vad som är på gång, från såg, genom tork vidare till justerverk.

Låt truckförarna se hur mycket som återstår och vad som ska köras härnäst.

Man kan även importera ordrar från överliggande system. Enkelt är ledordet.

Målstyrning

Sätt upp fasta mål, eller jobba för att slå tidigare månads volym eller effektivitet. Nyckeltalen visas tydligt i rött eller grönt beroende på om man når målen eller ej.

Kvalitetsuppföljning

Genom att läsa in data från bräd-skanner vid råsortering eller justerverk kan du få en tydlig uppföljning på kvaliteten. Följ upp råmått, fuktkvoter, vrakorsaker med mera. Detta dels i realtid för att kunna agera snabbt, och även med tydliga trendgrafer för djupare analys.

”Alla kan följa flödet. Det ger ett mycket större engagemang bland personalen.”

JOHNNY JOHANSSON, WALLNÄS TIMBER AB

Trädtopparna

Epilog - ger dig oöverträffad överblick

Detektion av dubbelstock

Genom smarta kamera- och sensorlösningar kan man på ett enkelt sätt scanna av exempelvis stockbanor för att se om stockar hamnat snett eller fel på något vis. 

 

Detta sker i realtid och en utsignal kan genereras för att varna operatör eller stoppa banan.  

Den nya tekniken ger även möjlighet att titta på exempelvis matarbord för att se om brädor hamnat snett. Det går att se längder och avkap i realtid för enklare uppföljning. 

Vilka processer stör ert flöde idag?

Fler tjänster

Exempel på operatörsvy - Stopptidsuppföljning Såg

Energimätning

Energiåtgången blir en allt större del av utgifterna och kan ofta sätta käppar i hjulen på lönsamheten. 

Att mäta energiåtgång är relativt enkelt, men att koppla den till stockklass eller bräd-dimension är betydligt svårare, i alla fall om det ska ske automatiskt. 

Tack vare erfarenheten vi har med exempelvis orderhantering och stopptidssystem kan du i Epilog följa energin ner på produktnivå. Först då blir energimätning intressant på riktigt. 

Ring oss idag och låt oss diskutera mer om våra lösningar!

Energi-dashboard i trä.png

Sågoptimering - Hur fort kör du egentligen?

Det finns en optimal banhastighet för varje stockdiameter och varje verktygshastighet. Detta är ofta något man ställer in en gång och sedan inte bryr sig så mycket om, varpå man riskerar förlora miljoner på att man sågar långsammare än vad verktygen och maskinen klarar av. Alternativt sågar man för fort, vilket kan skada verktygen och skapa andra problem såsom vingel.

 

Epilog löser detta. 

Genom realtidsmätning av stockdiameter eller blockhöjd och verktygens hastighet (band, klingor eller reducerare) kan vi i realtid visa aktuell spånfyllnad och avverkning per tand och visa detta klart och tydligt. Med dessa mätares hjälp kan operatören hela tiden se till att hålla optimal banhastighet. 

I tillägg till detta kan man även mäta energiåtgången per snitt för att se när det är dags att byta verktyg.

Smart va!?

Såg-optimering - Operatörsvy.png

Vi integrerar med era befintliga system

En av våra specialiteter är anpassningsbarheten. Vi kan läsa in data från de flesta system. Begränsningen ska i alla fall inte ligga hos oss. 

På detta vis blir det inget extra arbete, men med det stora mervärdet att du kan få allt samlat på ett och samma ställe. Du får dina analyser serverade istället för att behöva leta runt i olika system. 

Epilog har i väl över ett decennium tränat på att samla data från olika håll. Vi kan det här.

Välj den enkla vägen. 

Epilog alltså.

bottom of page